Türkçe English

Yayınlarımız

EDİTÖRLÜK YAPTIĞI KİTAPLAR VE ULUSAL / ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN BİLİMSEL MAKALELERİ

 • 2007 “Türk Kriminal Politikası ve Kriminoloji”, Prof. Dr. Mustafa T. YÜCEL (Editör: Av. Yonca F. YÜCEL)
 • 2008 “Türkiye’de Yargının Etkinliği”, Prof. Dr. Mustafa T. YÜCEL (Editör: Av.Yonca F. YÜCEL)
 • 2011 “Yargısal Reform ve Demokrasi” Prof.Dr.Mustafa Tören YÜCEL(Editör:Av.Yonca F. YÜCEL)
 • 2017 “Aile Arabuluculuğu”, Lisa Parkinson (İçerik ve Türkçeye çeviri sorumlu editörü:Av.Arb. Yonca Fatma Yücel)
 • Mart 1995 “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Türkiye’deki Uygulamaları” Türkiye Noterler Birliği Dergisi.
 • 1997-2000 “AT Nezdinde Avukatların Serbest Dolaşımı”, “Uluslararası Hukukta Bankaların İflasında Bir Tasfiye Kanunu Modeli”, “Bankacılıkta Basiretli Davranma Kavramına Bakış, “Amerikan Bankacılık Sistemi İçinde Euro’ya Bakış”, “Tek Avrupa Parası Olarak Euro” Ankara Barosu Dergisi.
 • 2000 Kasım “Kapatılan Bankaların Fon’a Devrine İlişkin Danıştay Kararlarına Dair İnceleme” , IBA Journal
 • 2009 “ “Finansal Suçların ve Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine ilişkin makale”, UIA Juriste International, Sayı 2.
 • 2010 Mart-Nisan Sayısı “Tasarruf Sahiplerinin Hak ve Menfaatlerinin Korunmasına Dair Mevzuat”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi.
 • 2010 Kasım-Aralık Sayısı “Hak ve Menfaatler Üzerine Bir İnceleme” Türkiye Barolar Birliği Dergisi.
 • 2011“Düzenleyiciler Ne Şekilde Düzenlenmeli? Düzenleyici Kuruluşların Düzenleme Yapma Teknikleri Nelerdir?” Ankara Bar Review , Sayı 1.
 • 2013 “Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret, İkramiye vb. Hususlarına İlişkin Politikalar ve Bu Çerçeveye Dair Genel, Ekonomik, Bankacılığa İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler” Ankara Bar Review, Sayı 1.
 • 2014 “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk: Avukatın Algısını Nasıl Değiştiririz? ”Juriste International, Sayı 4.
 • 2020 Nisan “Singapur Arabuluculuk Sözleşmesinin Türk Hukukundaki Yeri” Legal Hukuk Dergisi, Sayı 4.
 • 2020 Mayıs “Covid-19 Pandeminin Gölgesinde Singapur Arabuluculuk Sözleşmesinin Yansımaları” Federation of Integrated Conflict Management FICM Media- Online yayın
 • 2020 Kasım “Singapur Arabuluculuk Sözleşmesinin Yansımaları” UIA Juriste International, Sayı 3.
 • 2022 Ekim “Dijital Çağda Ticari Arabuluculuk”- Kollektif Yazarlar Kitabı- Uluslararası Avukatlar Birliği- Lexis Nexis Koleksiyonu (11. Kitap), Paris (Editor ve yazarlarından biriyim)